ÇEV-MER ÖLÇÜM, ANALİZ ve LABORATUVAR

Hızla artan sanayi ve teknolojideki gelişmelerin meydana getirdiği çevre kirliliği, nüfusun hızla artması ve buna bağlı olarak bitmez gibi görünen doğal kaynakların hızla tükenmesi çevre konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. Ülkemizde de, insan yaşamının sağlıklı bir biçimde devamı ve kalitesinin artırılması açısından öncelikli öneme sahip çevre ve doğal kaynakların korunması amacıyla yasal düzenlemelere gidilmiştir.

Yasal bazda, işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi, faaliyetleri esnasında oluşan kirliliğin önlenmesi mevzuatlar kapsamında da belirtilen periyodik ölçüm ve analizlere dayanmakta, bu durum ise düzenli olarak yapılacak olan ölçüm ve analiz hizmetleri ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda söz konusu ihtiyaçların doğru, güvenilir ve izlenebilir olarak karşılanması büyük önem arz etmektedir.

Bu olgudan hareketle BÇM ÇEVMER Ölçüm Analiz Laboratuarı TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına uygun olarak çevre kirliliğine neden olan parametrelerin ölçüm, analiz ve raporlamasını yapmak üzere Balıkesir’de kurulmuştur. 01.10.2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuarımız TÜRKAK tarafından 15-16 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen akreditasyon denetimleri sonucunda akredite olmuştur.

Laboratuarımızda TS EN ISO/IEC 17025 Standardı çerçevesinde hizmet verilmektedir.

Akreditasyon Belgemizin Kapsamını Görmek İçin Tıklayınız.

Müşteri Talep Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.

BELGELERİMİZ

2024 © Çev-Mer Tüm Hakları Saklıdır.
ONNET