Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES)

 

Çevre ve ?ehircilik Bakanly?y tarafyndan yürütülen Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) geçi? çaly?malary tamamlanmy? olup, söz konusu sistem 16 ?ubat 2019 tarihinde uygulamaya alynmy?tyr.

Bu tarihten itibaren, Çevre Mevzuatyna esas ölçüm ve analizler için talepler Entegre Çevre Bilgi Sistemi uygulamalaryndan MELBES üzerinden yapylacaktyr. Atyk sularda iç izleme amacyyla yapylan mevcut sözle?melerimiz 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçerlidir.

Ylgili makam oluruna a?a?ydaki linkten ula?abilirsiniz.

https://lab.csb.gov.tr/merkezi-laboratuvar-belirleme-sistemi-nin-melbes-uygulanmasi-hakkinda-bakanlik-makam-oluru-duyuru-372335

Saygylarymyzla

Okunma: 3719     Tarih: 19.02.2019 14:10:16
2024 © Çev-Mer Tüm Hakları Saklıdır.
ONNET