Gürültü Ölçüm Hizmetleri

İşletmelerin çevresel gürültü düzeyi ölçümleri, Canlı müzik yayın iznine esas gürültü ölçümleri, İşyeri ortamı ve kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri A-2 tip gürültü ölçüm sertifikasına sahip deneyimli personellerimiz tarafından  mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

DENEY ADI

DENEY METODU

Çevresel Gürültünün Ölçülmesi

TS 9315 ISO 1996-1

TS ISO 1996-2

İşyerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini

Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

TS 2607 ISO 1999

2023 © Çev-Mer Tüm Hakları Saklıdır.
ONNET