Emisyon Ölçüm Hizmetleri

   Emisyon ölçümleri sanayi ve enerji üretim  tesislerinin  faaliyetleri sonucunda oluşan ve baca vasıtası ile atmosfere yayılan is, toz, gaz ve buhar halindeki kirleticilerin ölçümünü içerir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği' nde bu tesisler için emisyon limit değerleri tanımlanmıştır. Tesislerin emisyon ölçümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yetkili bir laboratuvara en az 2 yılda bir yaptırarak emisyon değerlerini kontrol etmeleri gerekmektedir. 

DENEY ADI DENEY METODU

Baca gazında Nem İçeriğinin Saptanması

EPA Metot 4

Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini

TS ISO 9096

Sabit Kaynaklarda Partikül Madde Tayini

EPA 17

Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana Gelen- Duman Yoğunluğu Tayini

TS 9503

Sabit Kaynak Emisyonları-Elektrokimyasal Hücre Metodu İle CO Tayini

TS ISO 12039

Sabit Kaynak Emisyonları-Elektrokimyasal Hücre Metodu İle CO2 Tayini

TS ISO 12039

Sabit Kaynak Emisyonları-Elektrokimyasal Hücre Metodu İle NO, NOX Tayini

EPA CTM-022

Sabit Kaynak Emisyonları-Elektrokimyasal Hücre Metodu İle SO2 Tayini

TS ISO 7935

Sabit Kaynak Emisyonları-Elektrokimyasal Hücre Metodu İle O2 Tayini

TS ISO 12039  

Nokta Kaynak Emisyonları – Borudaki Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi

TS ISO 10780

2023 © Çev-Mer Tüm Hakları Saklıdır.
ONNET