Su ve Atık Su Analizleri

Laboratuvarımızda su/ atıksu analizleri deneyimli teknik personelimiz tarafından teknolojik cihazlarla hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda çevre mevzuatı kapsamında yapılan analizlerin yanı sıra özel istek kapsamında kimyasal  ve mikrobiyolojik su analizleri  de gerçekleştirilir.

Deney Adı

Deney metodu

pH Tayini

TS EN ISO10523

İletkenlik Tayini

TS 9748 EN 27888

SM 2510 B

Çözünmüş Oksijen Tayini

TS 5677 EN 25814

 

Askıda Katı Madde Tayini

TS  EN 872:

Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

TS 2789

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

SM 5210 D

SM 5210 B

Yağ Ve Gres Tayini

TS 8312

SM 5520 D

Sıcaklık Ölçümü

SM 2550 B

Çökebilen Katı Madde Tayini

 

TS 7092

Renk Tayini

 

SM 2120

TS EN ISO7887(EN)

Sülfür Tayini

 

SM 4500-S2- D

 

Bor Tayini

 

SM 4500-B C

 

Krom +6  Tayini

 

SM 3500-B

Orto Fosfat

 

SM 4500-P B

 

Toplam  Fosfor

Tayini

SM 4500-P D

SM 4500-P E

 

Klorür Tayini

SM 4500-C

Sülfat Tayini

SM 4500-SO42

Tuzluluk Tayini

SM 2520 B

Balık Biyodeneyi (ZSF)

SKKY Numune Alma ve Analiz

Metotları Tebliği (Tablo 1 Ek 1)

 

Bulanıklık

Tayini

TS 5091 EN ISO 7027 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Deney Adı

Deney metodu

E-coli

Membran filtrasyon

Toplam Koliform

Membran filtrasyon

Entrokok

Membran filtrasyon

2023 © Çev-Mer Tüm Hakları Saklıdır.
ONNET