İşyeri Ortamı ve Maruziyet Ölçümleri

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı hükümlerine göre , işyerinde bulunan, kullanılan veya işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının  tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanların korunması gerekmektedir. İşverenler riskleri tespit etmek ve çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamak  amacı ile   fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik çalışma ortamı  ve kişisel maruziyet ölçümlerini yaptırmakla yükümlüdür. Laboratuvarımız, işyeri ortam ölçümlerini ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uygun metotlar ve eğitimli personelimiz tarafından gerçekleştirmektedir.

  • İşyeri Ortam Gürültüsü Ölçümü ve haritalandırma
  • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
  • Aydınlatma Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümü
  • İşyeri Ortamı Tozu Ölçümü
  • Kişisel Solunabilir Toz Maruziyeti ölçümü
  • Oksijen Ölçümü (O)
  • Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
  • İşyeri Ortamı Kimyasal madde ölçümü
2023 © Çev-Mer Tüm Hakları Saklıdır.
ONNET